FIREWALL

95 % af alle kompromitterede firewalls er konfigureret forkert

Firewallen er en vigtig – hvis ikke den vigtigste – komponent i beskyttelse af din virksomhedens it-infrastruktur. Den fungerer som virksomhedens “politibetjent” og kontrollerer netværkstrafikken til og fra dine forskellige tjenester/services.

Kompleksitet i en firewall, er den største trussel mod it-sikkerheden. Derfor kan en fejlkonfiguration på en enkelt regel eller på et enkelt interface være katastrofal.

 

Hos Back IT benytter vi en Firewall Audit, fordi den både giver dig et overblik over uhensigtsmæssige regler i din Firewall, sikrer en  korrekt konfiguration af firewallen og lukker evt. sikkerhedshuller fremadrettet!
 

Med Firewall Audit opnår du:

  • Overblik over en af de vigtigste komponenter i beskyttelsen af din it-infrastruktur
     

  • Opfølgning på Firewall Auditen i form af en let overskuelig rapport udarbejdet af vores erfarne IT-sikkerhedskonsulenter
     

  • Oplysninger om hvorvidt jeres firewall er sikker i forhold til de forretningsmæssige krav

Fortrolighed

Alle indsamlede oplysninger, fortrolig information samt bevismateriale Bach IT kommer i besiddelse af er underlagt vores egne strenge vilkår og betingelser for tavshedspligt. Ligesom vi også udfærdiger og indgår formel hemmeligholdelsesaftale (NDA), når det er påkrævet.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Bach IT døgnet rundt for én times GRATIS rådgivning og vurdering af din/jeres situation.
 

Ring på +45 60 89 44 78

Ravnsbjergvej 6   /   3480 Fredensborg   /   +45 60 89 44 78  /   tb@bachit.dk

©2019 Powered by Nord Kommunikation